หน้าแรก แบบฟอร์มต่าง ๆ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   ใบรับรอง
705
2   Link   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [หน้า 1-13]
621
3   Link   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา [หน้า 14-50]
674
4   Link   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก [หน้า 51-53]
628
5   Link   ภาคผนวก ขั้นตอนการประเมิน [หน้า 54-107]
584
6   Link   รายงานผลประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา [รวมทุกไฟล์]
842