หน้าแรก แบบฟอร์มต่าง ๆ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบการเขียนแผนรายวิชาออกฝึกงาน
2248
2   Link   แบบใบสอนแทน
5368
3   Link   แบบบันทึกหลังสอน [ปรับปรุงล่าสุด]
10433
4   Link   แผนการจัดการเรียนรู้
4305
5   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
1327
6   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
1250
7   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
1351
8   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
1545
9   Link   แบบติดตามการขาดเรียน
4704
10   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
7310
11   Link   แบบฟอร์มตารางสอน
4029
12   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
1225
13   Link   แบบสรุปการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1410
14   Link   รายชื่อผู้ขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1027
15   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
3551
16   Link   รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเดียว
2805
17   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
1909
18   Link   แบบสำรวจรายชื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียของสถานศึกษา
775