ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร ดู ประชาสัมพันธ์งานบุคลากรทั้งหมด
การใช้ rms 2016

คู่มือการใช้โปรแกรม rms 2016 [อ่าน : 51 ครั้ง]

กรณีเสียชีวิต ประกันสังคม

กรณีเสียชีวิต ประกันสังคม [อ่าน : 42 ครั้ง]

การรับบำนาญ

การรับบำนาญ [อ่าน : 50 ครั้ง]

โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานศึกษา...

ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จังหวัดชุมพร, วิทยาลัยการอาชีพไชยา และวิทย... [อ่าน : 56 ครั้ง]

ตรวจสุขภาพ ประจำปีของบุคลากร

2560 [อ่าน : 40 ครั้ง]

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษี...

2560 [อ่าน : 49 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC ออ...

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC [อ่าน : 175 ครั้ง]

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศร...

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 130 ครั้ง]

ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมก...

ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา [อ่าน : 124 ครั้ง]

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัต...

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร [อ่าน : 158 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด