ประเภท : นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

การนำเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประด...

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้นำสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนที่ผ่านเข้าระดับภาคกลาง นำเสนอแก่คณะกรรมการประ... [อ่าน : 73 ครั้ง]

แข่งสิ่งประดิษฐ์ระดับภาคกลาง-2...

แข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปี 2560 ณ ฮับ เซียร์รังสิต ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2561 [อ่าน : 91 ครั้ง]

แข่งสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. จัง...

แข่งสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. จังหวัดสระบุรี วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี [อ่าน : 44 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 3 ข่าว