ประเภท : กิจกรรมการเรียนรู้
ข่าวที่เชื่อมโยง : ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น

graphic [อ่าน : 55 ครั้ง]

การกู้คืนไฟล์ที่ถูกซ่อนโดยไวรั...

(ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dSa6z0N_3es) [อ่าน : 45 ครั้ง]

You Tube ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้...

DataBase System [อ่าน : 40 ครั้ง]

แข่งขันทักษะวิชาชีพ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ... [อ่าน : 56 ครั้ง]

โครงการพัฒนาแผนกด้วยกิจกรรม 5...

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาแผนกด้วยกิจกรรม 5 ส วันที่ 18 ตุลาคม 2560 [อ่าน : 51 ครั้ง]

กิจกรรมพี่สอนน้อง

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมพี่ ปวช. สอนน้อง ประถมศึกษา เกี่ยวกับโปรแกรมนำเสนอข้อมูล [อ่าน : 54 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 6 ข่าว