ประเภท : ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ทำการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาในปกครอง [อ่าน : 34 ครั้ง]

พัฒนาแผนกด้วยกิจกรรม 5ส

พัฒนาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยกิจกรรม 5ส [อ่าน : 20 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 2 ข่าว