ประเภท : ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

เอกสารประกอบ ID Plan

หลักสูตรคุรุพัฒนา84 หลักสูตร [อ่าน : 123 ครั้ง]

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ PLC

เอกสารประกอบการจัดทำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) [อ่าน : 99 ครั้ง]

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ LOGBOOK

กรอกข้อมูลตัวอย่างไฟล์ LOGBOOK ด้วยโปรแกรม EXCEL เป็นแบบปิด (OffLine) เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วใ... [อ่าน : 55 ครั้ง]

ดาวน์โหลดเอกสาร ID Plan

แบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) [อ่าน : 145 ครั้ง]

เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ทำการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาในปกครอง [อ่าน : 81 ครั้ง]

พัฒนาแผนกด้วยกิจกรรม 5ส

พัฒนาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยกิจกรรม 5ส [อ่าน : 43 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 6 ข่าว