ประเภท : กิจกรรมการเรียนรู้
ข่าวที่เชื่อมโยง : ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ [อ่าน : 63 ครั้ง]

การท่องตารางธาตุ

vdo วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต [อ่าน : 50 ครั้ง]

แนะนำตัวเอง

การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่าย [อ่าน : 36 ครั้ง]

เทคนิคคิดเลขเร็ว

เทคนิคคิดเลขเร็ว [อ่าน : 54 ครั้ง]

ยูทูป

เพลง [อ่าน : 32 ครั้ง]

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ [อ่าน : 42 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียม...

แผนกวิชา / งาน วัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ [อ่าน : 35 ครั้ง]

โครงการรักการอ่าน

กิจกรรมโครงการรักการอ่าน [อ่าน : 46 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 8 ข่าว