กฏ ระเบียบ

กฏระเบียบในการใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต

1. กรุณาวางกระเป๋าไว้บริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้
2. ลงชื่อก่อนการเข้าใช้ที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
3. งดใช้เสียงหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
4. ห้ามนำอาหารและเครื่องดืมเข้ามารับประทาน
5. ห้ามนกเรียนทำการติดตั้งโปรแกรม ใดๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
6. หากต้องการแสกนไวรัสกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
7. ห้ามเสียบสายชาร์ตอุปกรณ์สือสารทุกชนิด หากสูญหายจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
8. ห้ามถอดปลัํ๊กหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องโดยเด็ดขาด
9. ทุกครั้งที่เลิกใช้คอมพิวเตอร์ กรุณา Shutdown ดันลิ้นชักคีย์บอร์ดและเก็บเก้าอี้ให้เป็นระเบียบ
10. เมื่อพบปัญหาใดๆ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที
11. ห้ามเปิดรูปภาพหรือ Website ที่ไม่เหมาะสม