ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่างก่อสร้างทั้งหมด
กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
ํYoutube - การเหลา-กลึงไม้

งานไม้ [อ่าน : 76 ครั้ง]

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC ออ...

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC [อ่าน : 191 ครั้ง]

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศร...

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 140 ครั้ง]

บริการวิชาการ / วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ / วิชาชีพทั้งหมด
งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลพฤติกรรมการมาเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 ในวิชา ปฎิบัติ... 2560[อ่าน : 48 ครั้ง]
นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด