ประเภท : นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ร...

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ในระดับสถานศึกษา แผนกช่างอิเล็กทรอนิ... [อ่าน : 75 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 1 ข่าว