ประเภท : กิจกรรมการเรียนรู้
ข่าวที่เชื่อมโยง : ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

การต่อวงจรดิจิตอล

เรียนรู้เรื่องการต่อวงจรดิจิตอลและการใช้งานโฟโตบอร์ด [อ่าน : 67 ครั้ง]

วิธีการต่อเอฟเฟคเสียงร้อง

การสาธิตต่อระบบเสียง ให้เสียงร้องมีความไพเราะน่าฟัง [อ่าน : 47 ครั้ง]

การใช้มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก

การใฃ้มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก [อ่าน : 51 ครั้ง]

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

เอกสารประกอบการสอน [อ่าน : 45 ครั้ง]

กิจกรรมกีฬาสีประจำปี

กิจกรรมกีฬาสี [อ่าน : 54 ครั้ง]

โครงการ: พัฒนาของแผนกอิเล็กทร...

1,2/2560 [อ่าน : 42 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 6 ข่าว