ประเภท : ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

สอบมาตรฐานวิชาชีพ

แผนกอิเล็กทรอนิกส์..ได้ดำเนินกานจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนนักศักษาระดับปวช.และปวส.ชั้นปีสุดท้าย [อ่าน : 86 ครั้ง]

ออกนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ออกออกนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน [อ่าน : 53 ครั้ง]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น...

21 พ.ย. 60 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ [อ่าน : 66 ครั้ง]

ออกหน่วยบริการ FIX IT CENTER

บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับชุมชน [อ่าน : 36 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 4 ข่าว