ประเภท : นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ...

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ.สระบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 25... [อ่าน : 69 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 1 ข่าว