ประเภท : บริการวิชาการ วิชาชีพ
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

ออกหน่วยบริการประฃาชนกับอำเภอเ...

ด้วยทางอำเภอพระพุทธบาท ได้มีนโยบายออกให้บริการประฃาชน ตามตำบลต่างๆ ในอำเภอพระพุทธบาท ได้มีหนังสือ ขอ... [อ่าน : 27 ครั้ง]

ตรวจความพร้อมรถตู้โดยสาร

ตรวจเช็คความพร้อมของรถและคนขับ [อ่าน : 27 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 2 ข่าว