ประเภท : กิจกรรมการเรียนรู้
ข่าวที่เชื่อมโยง : ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

หลัการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล...

หลัการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ [อ่าน : 25 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 1 ข่าว