แนวทางการประกอบอาชีพ

แนวทางประกอบอาชีพสำหรับช่างยนต์  จะมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ

   1.เข้าทำงานตามสถานประกอบการในลักษณะพนักงานช่างซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม  ช่างซ่อมในศูนย์บริการรถยนต์  ผู้ตรวจรถในสถานรับตรวจรถเอกชน พนักงานตรวจรถในสำนักงานขนส่ง ทั้งในระดับปวช.ปวส.

   2.ประกอบอาชีพอิสระ  เมื่อมีประสบการณ์มากพอ หรือ มีความพร้อมสามารถเปิดอู่ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ ศูนย์ซ่อมระบบต่างๆของรถยนต์ เช่น ซ่อมแอร์ ซ่อมได ซ่อมหม้อน้ำ ปรับแต่ง  ร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์ฯลฯ