ประเภท : ประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

โครงการพัฒนาระบบประเมินและประก...

โครงการพัฒนาระบบประเมินและประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25... [อ่าน : 52 ครั้ง]

รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพร...

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 39 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 2 ข่าว