ประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดู ประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งหมด
โครงการพัฒนาระบบประเมินและประก...

โครงการพัฒนาระบบประเมินและประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25... [อ่าน : 15 ครั้ง]

รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพร...

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 16 ครั้ง]

แบบฟอร์มงานประกัน ดู แบบฟอร์มงานประกัน ทั้งหมด
  • แบบฟอร์มงานประกัน SAR แบบฟอร์มงานประกัน SAR[อ่าน : 30 ครั้ง]
  • เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC ออนไลน์ ฟรี เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC[อ่าน : 126 ครั้ง]
  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[อ่าน : 92 ครั้ง]
  • ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "Rally แข่งกันให้" รุ่นที่1 ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา[อ่าน : 93 ครั้ง]
  • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและฝึกซ้อม ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร[อ่าน : 104 ครั้ง]